Kombinovani kotlovi na pelet i čvrsto gorivo

Kombinovani kotlovi namenjeni su koriščćenju čvrstog goriva (drva i uglja) u kombinaciji sa peletom. Ovakav oblik grejanja omogućava značajne uštede i prilagođavanje vrsti ogreva u zavisnosti od cene. Veliki izbor kotlova po pristupačnim cenama.

 

 


 

 

TKU3 DUO je kombinovani kotao namenjen za sagorevanje peleta i drveta. Po konstrukciji ložišta, ovaj kotao je sličan modelu TKU3 i služi za smeštaj čvrstog goriva dok donji deo kotla služi za skladištenje i sagorevanje drvenog peleta uz pomoć gorionika Biotermec. Kotao ne poseduje otvor za regulator promaje, već poseduje dodatni kotlovski ventilator na izlazu (koristi se i kad kotao sagoreva drvo).

Inovacija je to što ovaj kotao prepoznaje kada se sagoreva drvo a kada pelet. Za prelaz sa jednog goriva na drugo nije neophodno da kotao bude ugašen – ovaj prelaz je automatski i nije potrebna nikakva demontaža gorionika i dodavanja posebnih rešetki. Kotao može da startuje sa peletom, zatim pelet raspali drvo, drvo postiže temperaturu i gasi pelet. Kada nestane drveta – pelet se ponovo automatski pali.

Model Snaga Cena  

TKU3 DUO 30 30kw 292.800,00 5.jpg

TKU3 DUO 35 35kw 299.827,00 5.jpg

TKU3 DUO 50 50kw 322.080,00 5.jpg

*U skladu sa zahtevima EN 303-5 odnosno ISO 9001 standarda kontrole kvaliteta.

**Puštanje u rad isključivo od strane ovlašćenog servisera.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže

 

 novo.pngTKU3 DUO

tku3-duo

Fabrički katalog i karakteristike 

Uputstvo za potpalupaljenje-uputstvo.png

Bosch pelet set

bosch-pelet-set

U ponudi su dva gorionika, snage do 34 kW i od 55 kW, odnosno 3 različita seta za pelete. Set ćete odabrati na bazi dva podatka: raspoložiove visine dimnjaka i potrebne snage za grejanje. Za kuće sa nižim dimnjakom (do 7m) na raspolaganju su snage 27 i 32 kW, a za kuće sa boljim dimnjakom 27, 32 i 45 kW. Veoma je bitno da se koristi kvalitetan pelet, izrađen od drveta, koji garantuje ravnomeran i stabilan rad, i najmanju potrošnju u kilogramima.

Na gorionike PELET BRENN se može povezati sobni termostat, čime obezbeđujete da u sobama imate konstantnu temperaturu. Kada se dostigne željena temperatura, gorionik se gasi, a kada se spusti, ponovo se pali. Na ovaj način se štedi gorivo, a korisnici konačno imaju pravi komfor grejanja.

 

Model

Snaga

 Cena

 


Bosch Set

27kw

290.031,00

5.jpg

 

Bosch Set

32kw

294.318,00

5.jpg


Bosch Set

45kw

358.019,00

5.jpg*Garancija 2 godine.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže

 Tehničke karakteristike 
  Fabrički katalog fabricki-katalog

 Defro sigma uni

defro-sigma-uni

 

Sigma uni model namenjen je za korišćenje uglja granulacije 5-25mm i peleta. U skladu sa klasom 5 evropskog standarda dostupni su u snagama od 16, 20, 24, 36 i 48kw. Prilikom poručivanja kotla obavezno je napomenuti sa koje strane treba da dolazi spremnik za pelet.

 Model sa upaljačem*

 

Model

Snaga

Cena

 


Defro Sigma Uni

16kw

379.258,00

5.jpg


Defro Sigma Uni

20kw

389.334,00

5.jpg


Defro Sigma Uni

24kw

394.543,00

5.jpg


Defro Sigma Uni

36kw

437.908,00

5.jpg


Defro Sigma Uni

48kw

492.366,00

5.jpg


* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

 Tehničke karakteristike 
 Fabrički katalog fabricki-katalog
Video pogledajte ovde

DEFRO

Duo uni 

 defro-duo-uni.jpg

Defro kotlovi su kotlovi poljske proizvodnje namenjeni za kombinovano korišćenje ogreva - uglja granulacije 5-25mm, separisane ugljene prašine, mešavine žitarica, peleta ali i drva i uglja. Garancija na kotao je 5 godina a njegove osnovne karakteristike su potpuna automatizacija i visoka energetska efikasnost.

Model bez upaljača

Model

Snaga

Cena

 


Defro Uni

15kw

411.505,00

5.jpg


Defro Uni

20kw

424.173,00

5.jpg


Defro Uni

25kw

436.511,00

5.jpg


Defro Uni

35kw

476.077,00

5.jpg


Defro Uni

50kw

572.629,00

5.jpg


 

Model sa upaljačem

Model

Snaga

Cena


Defro Uni

15kw

435.120,00


Defro Uni

20kw

447.420,00


Defro Uni

25kw

459.360,00


Defro Uni

35kw

497.736,00


Defro Uni

50kw

591.360,00


 

 Tehničke karakteristike
  Fabrički katalog fabricki-katalog
Video pogledajte ovde  

Unapređen kotao Viadrus LP U 22 omogućava fleksibilniji prelazak na korišćenje peleta. Konstruisanje univerzalnih vrata za montažu gorionika sa leve ili desne strane predstavljaju samo jednu od mnogobrojnih prednosti. Inovacije se ogledaju i u kvalitetnoj pripremi prolaza gorionika, izmenama na livenom telu, obostranoj pripremi na oplati za kablove, elemenata za redukciju brzine protoka toplog vazduha. kroz komore kotla neka su od rešenja koja olakšavaju montažu gorionika i njegovu naknadnu upotrebu.  

Viadrus LP U22 sa Feroli gorionikom

viadruslpferolipn

Kada se radi o setovima na pelet, kombinacija Viadrus U22 kotla i Ferroli gorionika, predstavlja pravi izbor. U kotao je preporučljivo ugraditi set za povećanje stepena iskorišćenja u vidu šamotnih cigli i livenih pregrada za usmeravanje plamena, čime se podiže stepen iskorišćenja i preko 90%. Postoji mogućnost i kupovine samo seta za povećanje efikasnosti za korisnike koji već poseduju Viadrus kotlove. U setu se dobija liveni kotao marke Viadrus, Ferroli gorionik i rezervoar za pelet kapaciteta 140kg. Na Viadrus koltlove sa 3 do 6 članka ugrađuje se gorionik Ferroli p7, dok se na kotlove koji imaju 7 do 10 članaka ugrađuje gorionik Ferroli p12.

 SET = Kotao VIADRUS LP U22 + FERROLI gorionik + Rezervoar za pelet*

*Vrata i set za povećanje efikasnosti se kupuju posebno

 

Model

Snaga

Cena

 


Viadrus Pelet Set LP U22 4čl.

20-23kw

215.222,00

5.jpg


Viadrus Pelet Set LP U22 5čl.

25-29.1kw

223.564,00

5.jpg


Viadrus Pelet Set LP U22 6čl.

30-34.9kw

232.594,00

5.jpg


Viadrus Pelet Set LP U22 7čl.

35-40.7kw

263.312,00

5.jpg


Viadrus Pelet Set LP U22 8čl.

40-46.5kw

270.382,00

5.jpg


Viadrus Pelet Set LP U22 9čl.

45-52.3kw

282.197,00

5.jpg


Viadrus Pelet Set LP U22 10čl.

49-58.1kw

293.023,00

5.jpg


* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže

 

 Tehničke karakteristike 
 

  

Set za povećanje efikasnosti

 set-za-povecanje-efikasnosti-viadrus-kotlova-5425480479840-71782115045.jpg

 

 U Viadrus setove na pelet je preporučljivo ugraditi set za povećanje stepena iskorišćenja u vidu šamotnih cigli i livenih pregrada za usmeravanje plamena, čime se podiže stepen iskorišćenja i preko 90%. Postoji mogućnost i kupovine samo seta zapovećanje efikasnosti za korisnike koji već poseduju Viadrus kotlove. Ovaj komplet nije obavezan ali je višestruko koristan, glavna uloga kompleta je da kontroliše brzinu i usmeri plamen da ima što duži put kroz kotao kako bi se povećalo iskorišćenje kotla i smanjila potrošnja.

 

Tip kotla  Sastav kompleta
MP Cena  
4 članka
Zadnji šamot kompleta 1x
Usmerivač 4x637,05
Šamotna cigla 2x264,00 Prednja liv. pregrada 1x1523,875
liv. Preg. lož. 1x1204,3
8.796,00 5.jpg
5 članaka Zadnji šamot kompleta 1x
Usmerivač 4x637,05
Šamotna cigla 2x264,00 Prednja liv. pregrada 1x1523,875
Liv. preg. lož. 2x1204,3
10.624,00 5.jpg
6 članaka
Zadnji šamot kompleta 1x
Usmerivač 4x637,05
Šamotna cigla 2x264,00 Prednja liv. pregrada 1x1523,875
Liv. preg. lož. 3x1204,3
12.452,00 5.jpg
7 članaka
Zadnji šamot kompleta 1x
Usmerivač 4x637,05
Šamotna cigla 2x264,00 Prednja liv. pregrada 1x1523,875
Liv. preg. lož. 4x1204,3
14.280,00 5.jpg
8 članaka
Zadnji šamot kompleta 1x
Usmerivač 4x637,05
Šamotna cigla 2x264,00 Prednja liv. pregrada 1x1523,875
Liv. preg. lož. 5x1204,3
16.108,00 5.jpg
9 članaka
Zadnji šamot kompleta 1x
Usmerivač 4x637,05
Šamotna cigla 2x264,00 Prednja liv. pregrada 1x1523,875
Liv. preg. lož. 6x1204,3
17.936,00 5.jpg
10 članaka
Zadnji šamot kompleta 1x
Usmerivač 4x637,05
Šamotna cigla 2x264,00 Prednja liv. pregrada 1x1523,875
Liv. preg. lož. 7x1204,3
19.764,00 5.jpg

 

 Uputstvo za montažu  

  

Logan 

u kombinaciji sa Feroli gorionikom

Logan je turski liveni kotao koji u kombinaciji sa italijanskim gorionikom Feroli obezbeđuje maksimalnu iskorišćenost ovog kotla. Dodatnom ugradnjom donjih vrata i usmerivača plamena, obezbeđuje se lako i efikasno prelaženje sa čvrstog goriva na pelet i obrnuto.

Uz kotao se dobijaju i rezervna vrata. Moguća je korekcija cena ukoliko se ne isporučuju dodatna vrata.

Model

Snaga

 Cena

 


Logan i Feroli Pelet Set  4čl.

24-30kw

204.482,00

5.jpg


Logan i Feroli Pelet Set 5čl.

32-40kw

215.347,00

5.jpg


Logan i Feroli Pelet Set 6čl.

40-50kw

246.577,00

5.jpg


Dodatna oprema za prelazak na pelet:

Model

 Cena

 


Turbulator za set  4čl.

4.785,00

5.jpg


Turbulator za set  5čl.

5.453,00

5.jpg


Turbulator za set  6čl.

6.034,00

5.jpg


 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže  

Burnit Set na pelet

burnit-pelet-set

Set na pelet Burnit se sastoji od kotla na čvrsto goriovo Burnit i gorionika Burnit eco. Kotao i gorionik Burnit predstavljaju odličnu kombinaciju kada je u pitanju sagorevanje peleta, dok sam kotao ima visoki stepen iskorišćenja kada se loži na čvrsto gorivo. Da bi se sa loženja na pelet prešlo na čvrsto gorivo, potrebno je da se ugradi poklopac otvora na vratima.

 

Model

Snaga

 Cena

 

Set Burnit

20kw

172.781,00

5.jpg 


Set Burnit

25kw

183.149,00

5.jpg


Set Burnit

30kw

187.296,00

5.jpg


Set Burnit

40kw

198.701,00

5.jpg


 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže        

 

Tehničke karakteristike 
 

 Feroli Pelet Set

set-na-pelet-feroli

  

Set na pelet Ferroli sastoji se od livenog kotla i gorionika italijanskog proizvođača Ferroli. U zavisnosti snage kotla ugrađuje se P7 odnosno P12 gorionik.

 

Model

Snaga

 Cena


Feroli Pelet set

22kw

229.768,00


Feroli Pelet set

30kw

244.511,00


Feroli Pelet set
41kw 277.708,00

Feroli Pelet set 47,9kw 292.451,00

Feroli Pelet set
54,7kw 309.186,00

 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže

Tehničke karakteristike  
 

ABC Užice 

Combo

 combo.png

 Kotlovi i kamini domaćeg proizvođača ABC Užice namenjeni su prvenstveno grejanju na pelet ali se mogu koristiti i za grejanje na čvrsto gorivo. Stepen iskorišćenja je oko 90,5%. Combo 25 ima kapacitet rezervoara za pelet od 170 kg, combo 40 ima 250 kg.

 

Model

Snaga

 Cena

 

 


Combo

25kw

223.930,00
5.jpg

Combo

40kw 252.994,00 5.jpg

Combo

60kw

272.746,00 5.jpg

 * Garancija 5 godina na kotao, 2 godine na elektro komponente

**Rešetka za korišćenje čvrstog goriva se kupuje posebno po ceni od 1.886 din za kotao snage do 25kw, odnosno po ceni od 3.320 din za kotlove snage 40-60kw.

***Model se isporučuje bez pumpe i posude.

****Kotao mogu da puste u rad samo ovlašćeni serviseri i cena puštanja u rad je 5.000 rsd sa pdv-om. Kupac poziva fabriku i fabrika šalje najbližeg servisera za puštanje u rad.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže

 


 

Tehničke karakteristike
  Fabrički katalogfabricki-katalog

 Radijator Kraljevo

tkanrk

 

Kotlovi Tkan su čeličini kotlovi sa automatskim lozenjm na bio masu (pelet, koštice višnje i trešnje, opiljci iz drvoprerade...). Mogućnost loženja na čvrsto gorivo (drvo, ugalj,...) i tada je loženje ručno. U sebi ima ventilator koji pomaže sagrevanju kada se loži na čvrsto gorivo. 90% je stepen korisnosti na pelet.

Model

Snaga

 Cena

 


Tkan 1

(20-35kw)

320.188,00

5.jpg


Tkan 2

(40-50kw)

353.574,00 5.jpg

* Garancija 5 godina.

**Besplatno puštanje u rad, obavezna ugradnja mešačkog ventila.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže

Tehničke karakteristike

 Fabrički katalogfabricki-katalog

  

Centrometal 

ekockp-set

 
  

Kotao Eko CK P je kotao koji se može koristiti za sagorevanje čvrstog goriva ali se može koristiti i za sagorevanje peleta ukoliko se ugradi gorionik, transporter, rezervoar i set za pelet vrata. Karakteriše se visokim stepenom iskorišćenja a povećanje stepena iskorišćenja se dobija ubacivanjem  turbulatora u gornju zonu kotla. Turbulatori se dobijaju zajedno sa pelet regulacijom.

 

Model

 Cena

 


Eko CK P + set na pelet 14 kW

271.175,00

5.jpg


Eko CK P + set na pelet 20 kW

274.288,00

5.jpg


Eko CK P + set na pelet 25 kW

281.608,00 5.jpg

Eko CK P + set na pelet 30 kW

290.140,00

5.jpg


Eko CK P + set na pelet 35 kW

302.460,00

5.jpg


Eko CK P + set na pelet 40 kW

330.475,00 5.jpg

Eko CK P + set na pelet 50 kW

344.690,00

5.jpg


Eko CK P + set na pelet 60 kW

505.760,00

5.jpg

 

* Garancija 5 godina.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže


 

 

 

Tehničke karakteristike 
  Fabrički katalogfabricki-katalog

  
Vrata za pelet kotlove

Vrata za pelet za kotlove monitaraju se na kotlove i omogućavaju lako i brzo instaliranje gorionika. U zavisnosti od kotla, koriste se i odgovarajuća vrata.

 

Artikal

Cena

 


 

Vrata za gorionik P7 Viadrus

13.354,00

5.jpg 

Vrata za gorionik P12 Viadrus

17.523,00

5.jpg 

Vrata za gorionik P7 Ferroli

13.678,00

5.jpg 

Vrata za gorionik P12 Ferroli

13.988,00

5.jpg 

Vrata za gorionik Burnit 20-30kw

7.271,00

 5.jpg 

Vrata za gorionik Burnit 40-70kw

9.914,00

 5.jpg


 

Donja vrata za Viadrus

12.139,00

5.jpg 


 

Donja vrata za Viadrus LP

15.346,00

 5.jpg


 

 Adapter za U22 LP manji/veći

1.304,00

5.jpg 


 

 


  

Setovi na pelet velikih snaga

Megal + EasyPel 100kw  

Model

Snaga

 Cena


Megal + Easy Pel

100kw

371.850,00


* Garancija 5 godina.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže


Šukom + EasyPel 200kw   

Model

Snaga

 Cena


Šukom + Easy Pel

200kw

716.598,00


* Garancija 6 godina.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže