Vodomeri

 

Namenjeni za kućnu instalaciju i mogu biti horizontalni i vertikalni. Proizvođač Isma Zemun.

 

insa-logo.png 

Vodomeri su usklađeni prema standardu: ISO 4064 klasa B. Ova klasa vodomera koristi se za merenje zapremine protekle čiste vode temperature do 40 C i pritiska do 16 bara.

Artikal MP Cena

Horizontalni 1/2 4.312,00

Horizontalni 3/4 5.049,00

Vertikalni 1/2 4.809,00

Vertikalni 3/4 5.049,00

Apartmanski 4.135,00