Solarni Kolektori

 Solarni kolektori namenjeni su zagrevanju sanitarne vode iz obnovlivih izvora energije (sunčeve energije) i kao takvi se mogu koristiti i za dogrevanje stambenih prostorija. Navedeni kolektori se ne mogu samostalno koristiti samo za zagrevanje objekata. Veliki izbor različitih modela i proizvođača po pristupačnim i akcijskim cenama.

 

BURNIT Solarni set

 

 

Solarni set se sastoji od dva pločasta solarna kolektora i bojlerom sa solarnim izmenjivačem zapremine 300L.

 

Model Cena

Burnit solarni set 300l Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 

Obim isporuke Solarnog seta SON S002 300l 

Solarni bojler 300l sa dva izmenjivača - 1 kom

Pločasti solarni kolektor PK - 2 kom

Nosač solarnog kolektora - 2 kom

Solarna pumpna grupa - 1 kom

Upravljačka jedinica - 1 kom

Flekson i Glikol (fluid)

 

Burnit

 


Viessmann

 viessmann.jpg

 

Viessmann rešenja grejanja se mogu kombinovati sa solarnom tehnikom. Svi uređaji i komponente idealno su međusobno usklađeni i čine ugradnju jednostavnom.

Kompletni solarni paket za pripremu potrošne tople vode sastoji se od dva pločasta solarna kolektora Vitosol 200-F (tip SVK) i bivalentnog 250-litarskog spremnika potrošne tople vode Vitocell 100-B, tristepena solarne pumpa, solarnog modula, ekspanzione posude od 18l, separatora vazduha, fluida 20l i armature za punjenje.

Model Cena

Solarni set SK03486 Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Set za kačenje na krov crep Z012920  Provereno najjeftinije - pozvati (%)


 

Obim isporuke Solarnog seta SK03486  

VITOSOL 200-F SVK(kolektor) - 2 kom

Vitocell 100-B/W CVBA(bojler 250l) - 1 kom

Trostepena solarna pumpa – 1 kom

Solarni modul - 1 kom

Separator vazduha - 1 kom

Armatura za punjenje - 1 kom

Ekspanziona posuda 18l – 1 kom

Fluid - 20l

 

 


 

Vaillant

 

Vaillant je od samog početka razvoja savremene tehnologije grejanja, kao najveći europski proizvođač, obležavao napredak na tom području razvijanjem inovativnih uređaja za solarnu pripremu potrošne tople vode i za podršku grejanja. Uređaji, koji su savršeno međusobno usklađeni i koji se u svako doba mogu fleksibilno proširivati i kombinovati po želji, čine Vaillantov solarni set.
Solarni set VIH S 300 sadrži Bivalentni solarni rezervoar VIH S 300 L, 2 solarna kolektora auroTHERM VFK 125/2 pro, ekspanzionu posudu od 18 litara, solarnu automatiku, pribor (nosače, spojne setove, krovne nosače za kolektore -8 kom, fleksibilne priključne cevi...)
Solarni set VIH S 400 sadrži Bivalentni solarni spremik VIH S 400 L, 3 solarna kolektora auroTHERM VFK 125/2 pro, ekspanzionu posudu od 25 litara, solarnu automatiku, pribor (nosače, spojne setove, krovne nosače za kolektore -12 kom, fleksibilne priključne cevi...)

Model Cena

Solarni set VIH S 300
Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Solarni set VIH S 400 Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 

Obim isporuke Solarnog seta S300   
Obim isporuke Solarnog seta S 400
Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/3 pro - 2 kom
Krovni nosači tip P (za dva kolektora) - 8 kom
Solarna tečnost 20 litara - 1 kom
Solarna cevna grupa VMS 70 - 1 kom
Bivalentni solarni rezervoar VIH S 300 L - 1 kom
Ekspanziona posuda 18 litara - 1 kom
Solarna automatika auroMATIC VRS 570 - 1 kom
Osnovni hidraulički spojni set (za prvi kolektor) - 1 kom
Produžni hidraulički spojni set (za drugi kolektor) - 1 kom
Fleksibilne priključne cevi DN 16 (1 m) - 2 kom
Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/3 pro - 3 kom
Krovni nosači tip P (za tri kolektora) - 12 kom
Solarna tečnost 20 litara 1 Solarna cevna grupa VMS 70 - 1 kom
Bivalentni solarni rezervoar VIH S 400 L - 1 kom
Ekspanziona posuda 25 litara - 1 kom
Solarna automatika auroMATIC VRS 570 - 1 kom
Osnovni hidraulički spojni set (za prvi kolektor) - 1 kom
Produžni hidraulički spojni set (za druga dva kolektora) - 2 kom
Fleksibilne priključne cevi DN 16 (1 m) - 2 kom

 

 

 

   

Kamel - solarni kolektori

 

 

 pločasti kolektor  cevasti kolektor
plocasti-kolektor.png

 

 

 

 

Solarni kolektori Kamel mogu se pohvaliti izuzetno povoljnim odnosom cene i kvaliteta. Makedonska proizvodnja. U ponudi imamo pločaste solarne kolektore i vakuumske solarne kolektore visokih preformansi.

CS ravni pločasti kolektori sastoje se od specijalnog fasadnog full-plate (jednokomadnog) apsorbera, premazanog  visoko kvalitetnim selektivnim PVD (fizički depozit pare) slojem. Ploča apsorbera je zavarena  na registar koji ima 10 bakarnih cevi. Apsorber je zavaren putem najnovijih tehnika zavarivanja čime se dodatno poboljšava prenos toplote sa apsorbera na tečnost koja prenosi toplotu u bakarnim cevima. Ukoliko je absorber zavaren sa prednje strane, sa protokom vremena dolazi do korozije i samim tim gubljenja efikasnosti. S obzirom na to, apsorber je, kod pločastih kolektora u proizvodnji Camel solar-a, ultrazvučnom metodom zavaren sa zadnje strane, čime se postiže da tokom veka eksploatacije nema gubitaka i cela povrsina biva iskorisćena. Apsorber je smešten u kućište od anodiziranog aluminijuma i izolovan kamenom vunom velike gustine. Staklo je solarno kaljeno staklo, bez sadržaja gvožđa i anti-reflektivno je. Premaz na staklu sa niskim stepenom prljanja je antikorozivan i odbija prašinu. Premaz održava staklo providnim sa istim optičkim karakteristikama, što znači da se ono može efektivno samo čistiti. Zaptivka izmedju kućista i stakla je napravljena od silikona otpornog na visoke temperature i atraktivnog izgleda, svodeći gubitak temperature na minimum.

 

Model Cena

Pločasti kolektor 2,0m2 26.438,00

Pločasti kolektor 2,5m2  32.538,00


Solarni kolektori se sastoje od 10 vakumiranih cevi sa visoko efikasnim selektivnim premazom. Staklena cev u unutrašnjosti ima PVD (fizicki depozit pare) selektivni premaz koji povećava apsorpciju cevi. U unutrašnjosti staklene cevi se nalaze bakarne cevi tipa U. Ove cevi su zavarene na dodatni apsorber. Apsorber ima svoj sopstveni patentirani selektivni premaz koji povećava  prenos toplote na bakarne cevi i slanje toplote ka tečnosti za prenos toplote. Bakarne cevi tipa U spajaju dve odvojene grane koje su pažljivo smeštene u kutiju od eloksiranog aluminijuma i izolovane kamenom vunom velike gustine. 

Model Cena

Cevasti kolektor 10 cevi 28.472,00

Cevasti kolektor 15 cevi 41.282,00

 Cevasti kolektor 20 cevi 57.027,00


 Bural solarni kolektor

bural-solarni-kolektor.png

 

Bural solarni kolektori raspoloživi su u tri oblika: aluminijumski solarni kolektori, kolektori sa selektivnim apsorberom i superline selektivni apsorber.

 

Model Cena

Aluminijumski kolektor AA 935x1935x99 16.061,00

Selektivni apsorber ST 916x1916x99 23.526,00

 Superline selektivni apsorber HP 1175x1960x99 33.479,00

Krovni nosač za solarni kolektor Cena na upit (%)


 

Netoksični antifriz

(za solarne sisteme)

n-ant-netoksični-antifriz

book-icon.png

 

 
 

Netoksični antifriz je zbog svoje netoksičnosti obavezan u sistemima pripreme sanitarne vode i solarnim sistemima.  Zbog svojih specifičnih hemijskih svojstava može se razblažiti sa običnom (tvrdom vodom). Baziran na monopropilen glikolu predstavlja odličan prenosnik toplote i štiti od smrzavanja. Može da se koristi za temperature od -50oC do 120oC.

 

Antifriz Pakovanje Cena

Netoksični 10l

4.140,00

 

 

%Antifriza
70 50 30 25
% Vode 30 50 65 80
Tačka mržnjenja -65 -35 -18 -8