Kotlovi na Biomasu

 

Kotlovi na biomasu namenjeni su iskorišćavanju prirodnih potencijala i smanjivanja utrošaka energije uz visok stepen efikasnosti.

 

 Radijator Kraljevo Eco Comfort

eco-comfort-radijator-kraljevo.png

Fabrički katalog 25kwfabricki-katalog

Fabrički katalog 35kwfabricki-katalog

Fabrički katalog 45kwfabricki-katalog

 

 

 

 

Kotlovi na biomasu serije Eco Comfort 25, 35 i 45 razvijeni su sa ciljem da „Radijator Inžinjering" ponudi tržištu kotao koji je po svojim mehaničkim i termičkim osobinama izrazito namenjen biomasi kao gorivu. Pri normalnim režimima temperatura dimnih gasova na izlazu je oko 170°C, a pri maksimalnim režimima je ispod 210°C. Ove vrednosti mogu u svakom trenutku da se očitaju na displeju. Kotlovi na biomasu serije Eco Comfort poseduju bakarni izmenjivač za priključivanje ventilatora za termičko osiguranje. Svi delovi vodenog dela kotla izrađeni su od bešavnih cevi i kotlovskih limova debljine 4mm i više, u zavisnosti od snage kotla. Samo ložište je napravljeno od masivnih izolacijskih materijala i sivog liva. Kotlovi na biomasu serije Eco Comfort se proizvode se u dve varijante snage. Eco Comfort 25 pokriva opseg snaga od 15 do 25 kW, Eco Comfort 35 od 25 do 35 kW, a Eco Comfort 45 je u opsegu 30 do 42 kW.

Šifra Naziv Snaga Cena

6056 Eco Comfort kotao na biomasu 25 KW 259.765,00

6057 Eco Comfort kotao na biomasu 35 KW 0;round(R[0]C[-1];0);"Pozvati")">276.706,00

6058 Eco Comfort kotao na biomasu 45 KW 0;round(R[0]C[-1];0);"Pozvati")">310.588,00


 

Šukom

sukom-bios.png

Fabrički katalogfabricki-katalog

 

Kotlovi Šukom Plam Bios namenjeni su sagorevanju balirane slame. Telo kotla izrađeno je od kvalitetnog čelika. Ložište je tropromajno. Nakon izlaska iz cevnog snopa, dimni gasovi se sprovode kroz red vodom hlađenih pregrada koje osim za razmenu toplote, ujedno služe i za delimično razdvajanje nesagorelih čestica. Loženje i čišćenje kotla je jednostavno. Ovi kotlovi rade u rasponu snaga 20-65kW.

 

 

Model

Snaga

 Cena

Cena za gotovinsko plaćanje

 


Šukomplam 40 BIOS 30-65kw

30-65kw

173.485,00

164.811,00

5.jpg


 

 Termomont Šimanovci

termomont-biomasa.png

Fabrički katalogfabricki-katalog

 

 

Termomont Šimanovci BTK je toplovodni kotao na biomasu. Kotao na čvrsto goriva sa ložištem posebno prilagođenim sagorevanju biomase (slama pšenice, ječma, soje i kukuruza). Ložište omogućava smeštaj velike količine goriva zahvaljujući velikoj zapremini. Konstrukcija ložišta omogućava dvostruki prolaz dimnih gasova, a samim tim i visok stepen iskorišćenja , preko 70%, u laboratorijskiom uslovima 80% kada se koristi sojina slama. Regulacija rada kotla se obavlja pomoću regulatora promaje koji se vezuje za klapnu donjih vrata i koji nije sastavni deo kotla.

 

Model

Snaga

 Cena


BTK

40kw

130.227,00


BTK
65kw 165.745,00