Sobni termostati i pretvarači napona

 

 Sobni termostati namenjeni su regulaciji temperature u prostoriji bez odlaska u kotlarnicu. U opcijama bežični i žičani i programski termostati sa mogućnošću regulacije temperature do sedam dana unapred. Različiti modeli po povoljnim cenama.

 

Q7 bežični/žičani

 

  sobni-termostat.png

Za svaki pojedini dan u nedelji može se podesiti poseban temperaturni program. Mogućnost podešavanja 6 vremena uključenja dnevno, a uz svako vreme se može podesiti posebna temperatura. Jednostavno programiranje. Podešavanje programa koji se ponavljaju olakšan je funkcijom COPY. Mogućnost izbora osetljivosti uključenja: ±0,2°C (za radijatorsko grejanje) i +0/-0,2°C (za podno grejanje)

Četiri različite mogućnosti za privremenu izmenu programirane temperature:

  • promena temperature do uključenja sledećeg programa
  • promena temperature na period od 1 do 9 sati (party-program)
  • promena temperature na period od 1 do 99 dana (program za godišnji odmor)
  • promena temperature do sledeće manualne intervencije (isključenje programa)

 

Model Cena

C7 RF bežični 4.680,00

Q7 RF žičani 2.420,00


Q3 bežični/žičani

 

 

 sobni-termostat-q3

Sobni termostat Q3 se može koristiti za regulisanje gotovo svih tipova kotlova, koji se mogu nabav iti u Srbiji. Jednostavno se može priključiti na svaki tip gasnog kotla ili klima ure đaja pomoću odgovarajućeg priključka nezavisno od visine radnog napona na priključku (24 V ili 230 V). 

Digitalni displej ovog termostata omogu ćuje preciznije merenje i podešavanje temperature nego kod jednostavnih, tradicionalnih termostata. 

Osetljivost uključenja termostata je ± 0,2°C  (± 0,3°C). Pod ovim se podrazumeva razlika u temperaturi između podešene temperature i stvarno izmerene vrednosti temperature prilikom uključenja.  Ako npr. podešena vrednost na termostatu iznosi 20°C, tada  će uređaj na temperaturi od 19,8°C ili ispod nje da uklju čiti, odnosno na 20,2°C ili iznad nje da isključi kotao.

 

Model Cena

Q3 RF bežični 4.545,00

Q3 RF žičani 2.065,00

 

 


 ProSmart

prosmart-termo.png

ProSmart sobni tersmostat je proizvod koji omogućava brzu automatizaciju svakog električnog uređaja, bez obzira na model. Tehnologija postavljena u ProSmart uređajima omogućava da se poveže sa bilo kojim bežičnim internetom, bez potrebe za dodatnim podešavanjima. ProSmart je složen sistem pomoću kog bežično putem telefona, uključujete i isključujete uređaje i upravljate i prilagodjavate istovremeno sa više uređaja u vašem domu ili kancelariji. Ovaj uređaj nema ekran na termostatu koji stoji u sobi, već se njime upravlja putem mobilne aplikacije, dok na osnovu uređaja koji stoji u sobi meri temperaturu.

 

Model Cena

Pro Smart BBoil Rf 8.260,00

 


Auraton

 

auraton-2025-rth

 

 

Model Cena

Bežični r25rt 7.090,00

Žičani 2025 3.449,00

 


  Salus +/-

 rt310rf.jpeg

 Salus ručni termostat jednostavnog dizajna i mogućnosti upravljanja.

Model Cena

RT 310
3.434,00

RT 310RF 6.718,00


 

 Salus programski

 salus-wi-fi.png

 Salus programski termostat jednostavnog dizajna i mogućnosti programiranja do 7 dana unapred.

Model Cena  

RT 510
4.031,00  

RT 510RF 7.017,00  

 91RF 5.500,00 akcija-super.png

 91  3.589,00  


 Salus Wi-Fi

salus-sobni-termostat.png

Salus Wi Fi je digitalni bežični sobni termostat koji omogućava upravljanjei upravljajte sistemom grejanja i produkcije tople vode preko interneta. Postoji mogućnost kompatibilnosti sa smart telefonom ili računarom zahvaljujući internom sistemu komunikacije na osnovu Wi fi mreže. Siguran i energetski efikasan sistem.

 

Model Cena

Wi-fi IT500 RF
23.082,00

Wi-fi RT310 RF 13.350,00


 

Pretvarač napona

 

 pretvarac-napona-sa-bez-baterije

 

Uređaj se može koristiti za napajanje pumpi koja ima deklarisanu maksimalnu snagu 120W u položaju za najveću snagu. Zbog prilagođenja filtera poželjno je podesiti na nižu ukoliko ima dve brzine a srednju ili nižu brzinu ukoliko poseduje tri brzine. Ne može se koristite za gasne i kotlove na pelet.

Raspon ulaznog napona

160 – 250V / 50Hz

Izlazni napon

trapezni oblik 220 +/- 15%

Izlazna snaga

200VA cosfi -0,6 za motor max. - 120W

Struja punjenja

konstantna 1,7 - 2,2A

Punjenje pri 170V

50% duže

Napon automatskog prekida punjenja

14,6V

Pražnjenje do

10,6V

Dimenzije

110 x 210 x 170 mm

Preporučeni akumulator

45 – 100 Ah


 

Model Cena

MIK sa akumulatorom 200W
10.650,00

MIK sa akumulatorom 500W 9.150,00

MIK bez akumulatora 7.200,00