Kotlovi na čvrsto gorivo - Liveni kotlovi

 

Livene kotlove odlikuje visok kvalitet livenog čelika čime se dobija dug vek trajanja. Posebnim načinom kojim vazduh kruži unutar kotla dobija se visok stepen iskorišćenja. Pristupačna cena i jednostavnost održavanja su takođe karakteristike koje livenim kotlovima daju prednost u odnosu na čelične kotlove. Poseduju mogućnost ugradnje gorionika na pelet. Veliki izbor kotlova po pristupačnim cenama.

 


 

 Logan


  

 logan-kotlovi.png

Fabrički katalog fabricki-katalog

Kotao Logan je liveni kotao namenjen sagorevanju čvrstog goriva. Sadrži tri horizontalne promaje i dizajniran je za toplovodne sisteme grejanja zbog čega se NE može koristiti u svrhu sanitarnog snabdevanja vodom. Obim isporuke obuhvata paket sa kotlom paket sa priborom koji sadrži: limenu oplatu, izolaciju, termostatski regulator primarnog vazduha, četku za čišćenje strugač pepela i žarač za gorivo. Broj članaka od kojih je sastavljen kotao je od 3 do 10 toplotnog učinka od 14 do 90 KW. Može se povezati i na otvoreni i na zatvoreni sistem centralnog grejanja.

 

Model

Snaga

 Cena

 


Kotao Logan 4Čl.

24-30kW

86.234,00

5.jpg


Kotao Logan 5Čl.

31-40kW

97.846,00 5.jpg

Kotao Logan 6Čl.

40-50kW

111.014,00 5.jpg

Kotao Logan 7Čl.

48-60kW

121.918,00 5.jpg

Kotao Logan 8Čl.

56-70kW

138.910,00 5.jpg

Kotao Logan 9Čl.

66-80kW

151.937,00 5.jpg

Ispunjeni evropski standardi kvaliteta EN303-5/3

** Garancija 3 godine.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže

 

 


 

 Viadrus LP U 22

viadrus-u-22.jpg

 Tehničke karakteristike

Fabrički katalog fabricki-katalog

 Viadrus LP U22 je najnoviji kotao češkog proizvošača koji se karakteriše visokim stepenom iskorišćenja, većom fleksibilnošću i lakoćom korišćenja. U odnosu na prethodni model, Viadrus LP 22 omogućava montiranje vrata i sa leve i sa desne strane, kao i otvaranje pod uglom od 180°. Takođe, postoji i opciono postolje koje olakšava kasnije održavanje i rad sa gorionikom, a perforirana unutrašnjost omogućava lak prelazak na pelet. Svi kablovi za povezivanje su skriveni u oplatu. Snaga kotla zavisi od broja članaka dostupne su različite snage (20kw do 58,1kw), a visok stepen iskorišćenja i način izrade po standardu EN303-5 (sa dodatkom zaštitnog sloja kristalizovanog grafita) omogućava dug vek trajanja. Prednosti Viadrusa se ogledaju u većoj snazi kotla (veća debljina liva), dužem veku trajanja, količini vode i kapacitetu ložišta.

Model

Snaga

 Cena

 


Kotao Viadrus 4Čl.

20-23kW

106.132,00

 5.jpg


Kotao Viadrus 5Čl.

25-29,1kW

117.286,00

5.jpg


Kotao Viadrus 6Čl.

30-34,9kW

126.985,00

5.jpg

Kotao Viadrus 7Čl.

35-40,7kW

137.647,00

5.jpg

Kotao Viadrus 8Čl.

40-46,5kW

148.085,00

5.jpg

Kotao Viadrus 9Čl.

45-52,3kW

157.534,00

 5.jpg

Kotao Viadrus 10Čl.

49-58,1kW

168.929,00

 5.jpg

* Isporučuje se bez regulatora promaje

Ispunjeni evropski standardi kvaliteta EN303-5/3

** Garancija 2 godine.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže

  

Viadrus U 24

 viadrus24.png

Viadrus U24 je unapređena verzija Viadrus U22 kotla. Izrađen u vidu trajnožarećeg kotla, korišćenje ovog kotla omogućava veću uštedu energije na osnovu precizne regulacije rada i kontrole sagorevanja.

 

Model

Snaga

 Cena

 


Kotao Viadrus 4Čl.

22-25kW

132.089,00

5.jpg


Kotao Viadrus 5Čl.

28-32kW

141.707,00 5.jpg

Kotao Viadrus 6Čl.

34-39kW

150.474,00 5.jpg

Kotao Viadrus 7Čl.

40-46kW

160.092,00 5.jpg

Kotao Viadrus 8Čl.

47-53kW

183.004,00 5.jpg

Kotao Viadrus 9Čl.

53-59kW

191.489,00  5.jpg

Kotao Viadrus 10Čl.

59-67kW

200.540,00 5.jpg

 

* Ispunjeni evropski standardi kvaliteta EN303-5/3

** Garancija 2 godine.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže

 

 

 Tehničke karakteristike
   Fabrički katalog fabricki-katalog

 Solid Therm

solid-term-1.jpg

 

Kotao Solid Therm je kotao od livenog gvožda konstruisan iz članaka. Predviđen je za sagorevanje čvrstog goriva, a konstruisan tako da ima tri horizontalna prolaza dimnih gasova, zarad veće iskorišćenosti. Projektovan  je za toplovodni sistem grejanja i nije predviđen za direktno snabdevanje sanitarnom vodom. Zahvaljujuci fleksibilnoj tehnologiji livenja, kotao je izuzetno otporan na koroziju.

 

Ovaj kotao se karakteriše tropromajnim sistemom cirkulacije dimnih gasova, zbog čega ima visok stepen efikasnosti i doprinosi većoj uštedi energije i manjim zagađenjem životne sredine. Sa kombinovanim kotlovima možete se grejati fleksibilno i efikasno – oni su dvostruko korisniji, jer imate mogućnost  grejanja na drva i na pelet preko gorionika.

Naziv Snaga Cena  

Kotao Solid Therm 3 čl. 17-20,5kw 84.463,00 5.jpg

Kotao Solid Therm 4 čl. 21,6-24,9kw 95.352,00 5.jpg

Kotao Solid Therm 5 čl. 26-30,4kw 105.579,00 5.jpg

Kotao Solid Therm 6 čl. 31-36,3kw 120.782,00 5.jpg

Kotao Solid Therm 7 čl. 36-42,2kw 130.636,00 5.jpg

Kotao Solid Therm 8 čl. 41,3-48kw 144.925,00 5.jpg

 

 

 

*Garancija 2 godine.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže

   Fabrički katalog fabricki-katalog 
 

 

 Ferroli

feroli-sfl-liveni-kotao.jpg

Ferroli je kotao italijanskog proizvođača koji se ogleda u visoko kvalitetnom livenom čeliku koji je pogodan za loženje čvrstim gorivom. Prostrana komora za sagorevanje, zapremine do 128 dm3, omogućava loženje velikih komada drveta sa dužim vremenskim intervalima između dva loženja. Kotao ima podesivu klapnu na izlaznom dimovodnom priključku kotla i posudu za pepeo izađenu od nerđajućeg čelika sa lakim prednjim pristupom.

Model

Snaga

 Cena  

Kotao Ferroli 3Čl.

19-22,5kW

112.787,00

5.jpg


Kotao Feroli 4Čl.

27-32,5kW

129.019,00 5.jpg

Kotao Feroli 5Čl.

36-42,5kW

145.252,00 5.jpg

Kotao Feroli 6Čl.

43-52,5kW

161.484,00 5.jpg

Kotao Feroli 7Čl.

50-62,5kW

179.815,00 5.jpg

*Garancija 2 godine.

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

 Tehničke karakteristike
   Fabrički katalog fabricki-katalog