Toplotne Pumpe

 

 Toplotne pumpe namenjene su zagrevanju/hlađenju stambenih i drugih objekata. Inovativne toplotne pumpe sadrže DC inverter tehnologiju koja omogućava značajnu uštedu električne energije. Čitav sistem grejanja je optimizovan da radi u kombinaciji sa praktičnim rešenjem sistema grejanja. Otuda, moguće je razlikovati pumpe koje rade po sistemu vazduh-voda, voda-voda, zemlja voda.

 

 


MITSUBISHI TOPLOTNE PUMPE mitsubishi

Zubadan
ZUBADAN
ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
0005715 Zubadan PUHZ-SHW SPOLJNA JEDINICA 80VAA 8KW( do 120m2 uz dobru izolaciju) II 464.831,00 -5.png
0005716 Zubadan PUHZ-SHW SPOLJNA JEDINICA 112YAA 11KW( do 160m2 uz dobru izolaciju) III 547.380,00 -5.png
  Zubadan PUHZ-SHWM SPOLJNA JEDINICA 120YAA 12kw( do 180m2 uz dobru izolaciju) III 569.941,00 -5.png
0004833 Zubadan PUHZ-SHW SPOLJNA JEDINICA 140YHA 14KW( do 250 m2 uz dobru izolaciju) III 599.923,00-5.png
 0005717 Zubadan PUHZ-SHW SPOLJNA JEDINICA 230YKA2 23KW (350m2 i više uz dobru izoalcjiu) III 988.730,00 -5.png

Bez obzira na zahteve koje objekat može da postavlja, Zubadan inverter toplotne pumpe pružaju efikasne vrhunske performanse u celom opsegu primene. Sistem obezbeđuje potpunu toplotnu snagu na nižim temperaturama od -15 ° C do -28 ° C. Zubadan toplotna pumpa omogućava pouzdan i efikasan rad. Patentirana Zubadan Inverter tehnologija predstavlja ono najbolje što trenutno nudi tehnologija toplotnih pumpi vazduh-voda. Zubadan rashladni krug, koji poseduje HIC super hladnjak i kompresor za ubrizgavanje, takođe je u stanju da održava stabilan protok.

 *Garancija 5 godina. Zemlja porekla Japan.

 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

 

Fabrički katalog book Videovideo

Ecodan
ECODAN
ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
0005718 Ecodan PUHZ-SW SPOLJNA JEDINICA 50VHA 5kw(do 70m2 uz dobru izolaciju) II 206.148,00 -5.png
0005719 Ecodan PUHZ-SW SPOLJNA JEDINICA 75YA 8kw(do 100m2 uz dobru izolaciju) II 287.742,00 -5.png
0005720 Ecodan PUHZ-SW SPOLJNA JEDINICA 100YA 10kw(do 130 m2 uz dobru izolaciju) III 393.758,00 -5.png
0005721 Ecodan PUHZ-SW SPOLJNA JEDINICA 120YA 12kw(do 150 m2 uz dobru izolaciju) III 464.744,00 -5.png
 0005722 Ecodan PUHZ-SW SPOLJNA JEDINICA 160YK 16kw(do 200 m2 uz dobru izolaciju) III 620.945,00 -5.png
 0005723 Ecodan PUHZ-SW SPOLJNA JEDINICA 200YK 20kw(do 300 m2 uz dobru izolaciju) III 692.146,00 -5.png

Mitsubishi Ecodan je jedinstveno rešenje toplotne pumpe vazduh voda koje može objediniti grejanje, hlađenje i snabdevanje toplom sanitarnom vodom. Idealno je rešenje za nove objekte u izgradnji, zelene zgrade, ali i kao rešenje za zamenu već postojećih sistema grejanja u cilju drastičnog smanjenja troškova eksploatacije, bez korišćenja elektro grejača. Prednosti koje pruža Ecodan sistem u odnosu na druge sisteme grejanja su niski troškovi eksploatacije, nizak nivo buke i jednostavna instalacija i održavanje - potrebno je samo povezati spoljnu i unutrašnju jedinicu (hidrobox). Stabilnost i pouzdanost bez elektro grejača - Ecodan sistem je dizajniran da funkcioniše na optimalnom nivou tokom cele godine; max temperatura vode je 60ºC, a sistem funkcioniše do spoljne temperature od  -28ºC. Specijalna serija Zubadan garantuje funkcionisanje uređaja sa 100% kapaciteta i na spoljnoj temperaturi od -15ºC. Uređaj to postiže bez ikakvog postojećeg ili dodatnog elektro grejača, uz pomoć patentirane Flash Injection tehnologije.

 *Garancija 5 godina. Zemlja porekla Japan.

 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

 

Fabrički katalog book Videovideo

Hydrobox

HYDROBOX

ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
0005725 Hydrobox ERSD-VM2C(40-75) II 309.617,00 -5.png
0005726 Hydrobox EHSC-YM9C(80-140) III 343.946,00 -5.png
0005727 Hydrobox ERSC-VM2C(80-140) II 328.295,00 -5.png
0005728 Hydrobox ERSE-YM9EC (160-230) III 480.023,00 -5.png

Upakovani hidroboks dizajnirani su tako da se integrišu sa Ecodan monoblok toplotnim pumpama za vazduh-vodu. 

*Garancija 5 godina. Zemlja porekla Japan.

 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

 

Fabrički katalog book

toplotne pumpe

ViessmannViessmann

 

Split vazduh/voda toplotne pumpe

 

Glavna odlika split vazduh/voda toplotne pumpe su odvojene unutrašnja tiha jedinica i spoljašnja jedinica koja uvodi vazduh. Kod ovog modela izbegnuti su trošak bušenja zida i postavljanja cevi za vazduh.

 

Vitocal 100S
Vitocal 100-S za grejanje i hlađenje SPLIT AWB-M-E-AC 101
ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
0000195 AWB-M-E-AC 101 B04 3,2 - 8,4kW 558.240,00-5.png
0000641 AWB-M-E-AC 101 B06 4,2 - 10,2kW 582.720,00-5.png
0001576 AWB-M-E-AC 101 B08 5,2 - 12,1kW 606.360,00-5.png
0003733 AWB-M-E-AC 101 A12 6,0kw - 15,5kW 854.760,00-5.png
 0004422 AWB-M-E-AC 101 A14 6,8kw - 16,1kW 888.000,00-5.png
 0005228 AWB-M-E-AC 101 A16 7,6kw - 16,7kW 922.080,00 -5.png

Vitocal 100-S toplotna pumpa vazuh/voda na ektrični pogon, u split verziji, sa spoljašnjom i unutrašnjom jedinicom

Klasa energetske efikasnostiA+

Niski radni troškovi zahvaljujući visokoj COP vrednosti (COP = Coefficient of Performance/faktor grejanja) u skladu sa EN 14511: do 4,8 (A7/W35) i do 3,6 (A2/W35).

Regulacija kapaciteta i DC invertor za visoku efikasnost u području delimičnog opterećenja.

Maksimalna temperatura polaznog voda do 58 °C(R32) / 55 °C (R410), pri spoljnoj temperaturi -15 °C.

Unutrašnja jedinica sa visoko efikasnom cirkulacionom pumpom (klasa energetske efikasnosti A), razmenjivačem toplote, 3-krakim preklopnim ventilom,sigurnosnom armaturom i regulacijom, a kod varijante za grejanje/hlađenje i sa integrisanim protočnim grejačem vode za grejanje od 6 kW.

Vitotronic regulacija sa displejem za prikazivanje teksta i grafika jednostavna je za rukovanje.

Komforna zbog reverzibilne verzije koja omogućava hlađenje i grejanje.

Kaskadna funkcija do 5 toplotnih pumpi.

 *Garancija 2 godine. Zemlja porekla Nemačka.

 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

 

Fabrički katalogfabricki-katalog

Vitocal 100S
Vitocal 100-S za grejanje SPLIT AWB-M-E 101 
ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
0005230 AWB-M-E 101 B04 3,2 - 8,4kW 540.000,00 -5.png
0005231 AWB-M-E 101 B06 4,2 - 10,2kW 540.120,00 -5.png
0007284 AWB-M-E 101 B08 5,2 - 12,1kW 588.120,00 -5.png
0008977 AWB-M-E 101 A12 6,0kw - 15,5kW 814.920,00 -5.png
  AWB-M-E 101 A14 6,8kw - 16,1kW 848.160,00 -5.png
  AWB-M-E 101 A16 7,6kw - 16,7kW 882.240,00 -5.png

Klasa energetske efikasnosti A+

Niski radni troškovi zahvaljujući visokoj COP vrednosti (COP = Coefficijent of Performance/faktor grejanja) u skladu sa EN 14511: do 4,8 (A7/W35) i do 3,6 (a2/W35)

Regulacija kapaciteta i DC invertor za visoku efikasnost u području delimičnog opterećenja

Maksimalna temperatura polaznog voda od 55 ºC, moguć rad u režimu grejanja do spoljašnje temperature od -22 ºC

Unutrašnja jedinica sa visoko efikasnom cirkulacionom pumpom (klasa energetske efikasnosti A), izmenjivačem toplote. 3-krakim preklopnim ventilom, sigurnosnom armaturom i regulacijom, a kod varijante za grejanje/hlađenje i sa integrisanim protočnim grejačem vode za grejanje od 9kW

Vitotronic regulacija sa displejem za prikazivanje teksta i grafika jednostavna je za rukovanje

Komforna zbog reverzibilneverzije koja omogućava hlađenje i grejanje

 *Garancija 2 godine. Zemlja porekla Nemačka.

 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

 

Fabrički katalogfabricki-katalog

VITOCAL-100-A
Vitocal 100-A
ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
  AWO-M-AC-AF 101 A06 4,0 - 7,0kw 531.600,00 -5.png
  AWO-M-AC-AF 101 A08 4,0 - 9,0kw 570.720,00 -5.png
  AWO-M-AC-AF 101 A10 5,3 - 11,6kw 664.440,00 -5.png
  AWO-M-AC-AF 101 A12 5,3 - 13,6kw 701.760,00 -5.png
  AWO-AC-AF 101 A14 7,5 - 15,2kw 851.640,00 -5.png
  AWO-AC-AF 101 A16 7,4 - 17,6kw 881.760,00 -5.png
   AWO-AC-AF 101 A18 7,3 - 19,3kw 912.960,00 -5.png

Klasa energetske efikasnosti A++

Toplotna pumpa vazduh/voda sa električnim pogonom za spoljnu ugradnju u monoblok izvedbi

Niski pogonski troškovi zahvaljujuči visokoj vrednosti(COP = Coeffi cient of Performance/faktor grejanja)prema EN.

Maksimalna temperatura polaznog voda: do 60 °C pri spoljnoj temperaturi do -5 °C.

Kompletna toplotna pumpa u monoblok varijanti sadrži:

Integrisanu visoko efikasnu crikulacionu pumpu sekundarnog kruga grejanja, ugrađeni sigurnosni ventil.

Regulaciju toplotne pumpe vođenu prema spoljnim uslovima sa standardno ugrađenim spoljnim senzorom temperature.

Integrisan kontrolnik protoka tzv. "flow switch" za sekundarni krug grejanja.

Priključni fitinzi za odvod kondenzata.

Samo tip AF - sa integrisanim dodatnim grejačem na struju za zaštitu od smrzavanja kondenzatora i za odleđivanje posude za kondenzat.

 *Garancija 2 godine. Zemlja porekla Nemačka.

 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

Fabrički katalog fabricki-katalog

Vitocal 100S

Vitocal 111-S - za grejanje i hladjenje sa bojlerom 210l

ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
  Vitocal 111-S Za grejanje i hladjenje sa bojlerom 210l A04 3,2 - 8,4 582.533,00 -5.png
  Vitocal 111-S Za grejanje i hladjenje sa bojlerom 210l A06 4.2 - 10.2 603.796,00 -5.png
  Vitocal 111-S Za grejanje i hladjenje sa bojlerom 210l A08 5.2 - 12.1 624.329,00 -5.png
  Vitocal 111-S Za grejanje i hladjenje sa bojlerom 210l A12 6,0 - 15,5 837.060,00 -5.png
  Vitocal 111-S Za grejanje i hladjenje sa bojlerom 210l A14 6,8 - 16,1 865.931,00 -5.png
  Vitocal 111-S Za grejanje i hladjenje sa bojlerom 210l A16 7,6 - 16,7 895.532,00 -5.png

Niski investicioni troškovi, visoka efikasnost i jednostavna montaža čine da su nove vazduh/voda toplotne pumpe Vitocal 100s i Vitocal 111s aktivno rešenje za korišćenje toplote iz prirode u porodičnim objektima. Bez obzira da li se radi o rekonstrukciji ili novogradnji, ove toplotne pumpe su najbolje rešenje. 

U postojećim sistemima distribuiraju ekološki i cenovnu povoljnu energiju. 

Povoljna vazduh/voda toplotna pumpa sa kapacitetom grejanja od 4-16kW

Regulacija kapaciteta i DC inverter tehnologija za visoku efikasnost pri delimičnom opterećenju

Maks temperatura polaznog voda do 55oC i moguć rad toplotne pumpe do spoljne temperature -22o

Spoljašnja jedinica otporna na vremenske uslove sa isparivačem, kompresorom i elektronskim ekspanzionim ventilom i ventilatorom.

 *Garancija 2 godine. Zemlja porekla Nemačka.

 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

Fabrički katalog fabricki-katalog


vitocal-200s.png
 Vitocal 200S
ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
  Vitocal 200-S grejanje i hlađenje D04 AWB-AC 2,4 - 4,2 582.822,00 -5.png
  Vitocal 200-S grejanje i hlađenje D06 AWB-AC 3,0 - 6,3 621.887,00 -5.png
  Vitocal 200-S grejanje i hlađenje D08 AWB-AC 3,5 - 7,5 646.171,00 -5.png
  Vitocal 200-S grejanje i hlađenje D10 AWB-AC 5,5 - 12,6 937.795,00 -5.png
  Vitocal 200-S grejanje i hlađenje D13 AWB-AC 5,9 - 13,7 947.563,00 -5.png
  Vitocal 200-S grejanje i hlađenje D16 AWB-AC 6,4 - 16,2 985.775,00 -5.png

Vitocal 200-S je split vazduh/voda toplotna pumpa. Ona iz spoljašnjeg vazduha uzima toplotu, podiže je do potrebne temperature i predaje za grejanje. Pri tom se predaje tri do četiri puta više energije nego što se potroši na energiju za rad pumpe.

Toplotna pumpa je dostupna kao sistem grejanja ili sa reverzibilnim načinom rada za grejanje i hlađenje. U kombinaciji sa sistemom ventilacije stanova moguće je komforno temperiranje kuće. Vitocal 200-S je posebno pogodna za novogradnju ili u bivalentnim sistemima za modernizaciju. Ukoliko je potreban veći kapacitet može se povezati više Vitocal 200-S toplotnih pumpi u kaskadu.

 *Garancija 2 godine. Zemlja porekla Nemačka.

 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

Fabrički katalog fabricki-katalog
 Burnit Bojler - Toplotna pumpa

Burnit Burnit


toplotna-pumpa-bojler-burnit.png
ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
0002969 DB-C S 200 200l 130.637,00 -5.png
0002970 TDB-C S 300 300l 138.931,00 -5.png

TDB C-S bojler je kompaktan uređaj koji koristi aerotermičku energiju. Izvlači toplotu iz okolnog vazduha, ojačava i prenosi ga u vodu u rezervoaru. Uređaj se instalira u ne-stambene prostorije sa stalnim pristupom svežem vazduhu. Dodatni izmenjivač toplote omogućava korišćenje energije iz različitih spoljnih izvora toplote.

 *Garancija 2 godine. Zemlja porekla Bugarska.

 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže 

 

 Fabrički katalogfabricki-katalog

FAN COIL  mareli-stoves-kamini-logo-600x315.png

FAN-COIL-2022-AMG-1090-V2-NEW-LEGS.227.1.png
ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
0010054 Mareli AMG890 hladjenje 900w , grejanje 2340w, grejanje 3800w 40.600,00 -5.png
0010055 Mareli AMG1090 hladjenje 1400w,grejanje 3700w, grejanje 6000w 45.400,00 -5.png
0010056 Mareli AMG 1290 hladjenje 1850w, grejanje 4900w, grejanje 7900w 49.350,00 -5.png
  Trokraki Mesni ventil za fancoila
5.060,00 -5.png
  Nogice za Fancoil - par -
1.770,00 -5.png

ULTRA TANKI (130mm) SA EKRANOM OSETLJIVIM NA DODIR I Wi-Fi KONTROLOM!

Karakteristike FAN COIL – AMG890:

*hlađenje 900w
**grejanje 2340w
***grejanje 3800w

*hlađenje sobna temperatura 19 °C / 27 °C, temperatura vode (ulaz/izlaz): 7/12 °C
**grejanje sobna temperatura 20 °C, temperatura vode (ulaz): 50 °C
***grejanje sobna temperatura 20 °C, temperatura vode (ulaz): 70 °C

Karakteristike FAN COIL – AMG1090:

*hlađenje 1400w
**grejanje 3700w
***grejanje 6000w

*hlađenje sobna temperatura 19 °C / 27 °C, temperatura vode (ulaz/izlaz): 7/12 °C
**grejanje sobna temperatura 20 °C, temperatura vode (ulaz): 50 °C
***grejanje sobna temperatura 20 °C, temperatura vode (ulaz): 70 °C

Karakteristike FAN COIL – AMG1290:

*hlađenje 1850w
**grejanje 4900w
***grejanje 7900w

*hlađenje sobna temperatura 19 °C / 27 °C, temperatura vode (ulaz/izlaz): 7/12 °C
**grejanje sobna temperatura 20 °C, temperatura vode (ulaz): 50 °C
***grejanje sobna temperatura 20 °C, temperatura vode (ulaz): 70 °C

*Garancija 5 godina. Zemlja porekla Srbija.

*Odabir snage radijatora je na investitoru i projektantu grejne mreže. 

 Fabrički katalogfabricki-katalog Specifikacijefabricki-katalog