Kotlovi na Čvrsto Gorivo

Kotlovi na čvrsto gorivo podrazumevaju isključivo korišćenje drva i uglja. U zavisnosti od potreba i želja, moguće je odabrati livene ili čelične kotlove. Prednost korišćenja kotlova na čvrsto gorivo ogleda se u njihovom ložištu koji ima izuzetan prenos toplote na vodu (liveni kotlovi), odnosno promajama (čelični kotlovi). Posebno, trajnožareći kotlovi omogućavaju postizanje veće snage grejanja i smanjene potrošnje goriva. Veliki izbor različitih modela po pristupačnim i akcijskim cenama.

 

Kotlovi na Čvrsto Gorivo Liveni Kotlovi


Kotlovi na Čvrsto Gorivo Čelični Kotlovi

Kotlovi na Čvrsto Gorivo Pirolitički Kotlovi


Dodatna oprema za kotlove na čvrsto gorivo