Kotlovi na Čvrsto Gorivo - Čelični kotlovi

Čelični kotlovi se odlikuju visokim stepenom iskorišćenja. Uz redovno održavanje mogu imati dug vek trajanja. Jednostavno se mogu ugraditi gorionici na pelet. U našem prodajnom objektu možete dobiti sve potrebne informacije o karakteristikama kotlova svih proizvođača, modelima i cenama.

 


 Thermal

termal-celicni-kotlovi

ABC Vesta

 

 

 

Thermal čelični kotlovi namenjeni su za grejanje stambenih površina i poslovnih objekata ali i velikih proizvodnih hala. Osnovno pokretačko gorivo je čvrsto (drva i ugalj) ali se mogu preraditi i na lož ulje i pelet. Vrata za loženje su dovoljno velika tako da omogućavaju loženje i krupnijim komadima ogrevnog materijala.

 

Model Snaga  Cena

Thermal 25kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Thermal 30kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Thermal 35kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Thermal 40kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Thermal 50kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 * Garancija 2 godine.


 

 Alfa Plam Wood

alfa-wood

ABC Vesta
 

Alfa Plam je kreirao moderan dizajn kotla koji je namenjen za uklapanje u svaki prostor. Unutrašnjost kotla izrađena je od kotlovskog liva a ložište od specijalnog vodohlađenog čelika. Kotao se karakteriše dobrom izolacijom a velika zapremina ložišta produžava vreme između dva ložišta. U kotlu se nalazi toplotni izmenjivač koji služi kao termoosigurač kao zaštita od eventualnog pregrevanja kotla (ako je povezan sa termoventilom). Automatski regulator vazduha omogućava da se preko temperature vode u kotlu podešava snaga kotla.

Model

 Cena


Wood 25

83.043,00


Wood 35

98.344,00

Wood 40

108.433,00

Wood 50

122.070,00

 * Kotao izrađen u skladu sa normama EN303/5-3.

** Garancija 2 godine.


 Termomont Šimanovci

 Tžk

ABC Vesta

 

  Kotlovi Termomont Šimanovci jesu čelični kotlovi na čvrsto gorivo (drvo i ugalj). Na raspolaganju su serije TŽK, TKK, TKK3 i TKU3.

TŽK je trajnožareći kotao sa tri vertikalne promaje. Dostupan u snazi od 18kw do 52 kw. Karakteriše se visokim stepenom iskorišćenja. Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju mrkog uglja, drveta, briketa. Ložište od čelika je tropromajno (tri vertikalne promaje) sa rostom od vodohlađenih cevi omogućava bolje sagorevanje i manju potrošnju. U kotao je ugrađen šamotni blok radi boljeg iskorišćenja. Isključivo namenjen za dimnjake visine veće od 6 metara uz obaveznu ugradnju mešnog ventila.

 

Model

 Snaga 

 Cena


Kotao TŽK

 18kw

86.041,00


Kotao TŽK

 26kw 90.973,00

Kotao TŽK

 34kw 99.194,00

Kotao TZK

 42kw 111.251,00

Kotao TZK

 52kw 139.200,00

* Garancija 5 godina.


TKK

ABC Vesta

 

 

 

TKK je čelični kotao sa dve horizontalne promaje i kosim ložištem. Dostupan u snazi od 14kw do 50kw. Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju mrkog uglja, drveta, briketa. Ložište od čelika je dvopromajno sa rostom od vodohlađenih cevi. Kotao je izrađen od čeličnog lima optimalne debljine čime se garantuje dugi radni vek i otpornost na višim temperaturama. Debljina lima kotlova iznosi 5mm, osim delova manje izloženih termičkim deformacijama koje su debljine 4mm.

 

Model

  Snaga

 Cena


Kotao TKK

 14kw

58.092,00


Kotao TKK

 17kw 60.284,00

Kotao TKK

 23kw 66.313,00

Kotao TKK

 30kw 75.082,00

Kotao TKK

 35kw 81.110,00

Kotao TKK

 40kw 87.220,00

Kotao TKK

 50kw 101.392,00

 

* Garancija 5 godina.


TKK3

termomont-tkk3

 

ABC Vesta
 

TKK3 je čelični kotao sa tri horizontalne promaje i kosim ložištem idealan je za gorionike na pelet. Raspoloživ u snazi od 25kw do 90kw. Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju cepanica drveta uz mogućnost korišćenja mrkog uglja, briketa i biomase. Ložište od čelika je tropromajno sa rostom od vodohlađenih cevi: bolje sagorevanje i manja potrošnja! Kotao je izrađen od čeličnog lima optimalne debljine čime se garantuje dugi radni vek i otpornost na višim temperaturama.

Model

   Snaga

 Cena


Kotao TKK 3

 25kw 74.534,00

Kotao TKK 3

 30kw 82.206,00

Kotao TKK 3

 35kw 90.974,00

Kotao TKK 3

 40kw 97.551,00

 Kotao TKK 3  50kw 107.415,00 

*Garancija 5 godina.


 TKU3

termomont-tku3

 

ABC Vesta
 

TKU3 je čelični kotao sa najboljim karakteristikama za tropromajni kotao sa horizontalnom promajom. Idealan je za montažu gorionika za pelet. Dostupan u snazi od 20kw do 50 kw. Ložište od čelika je tropromajno sa rostom od vodohlađenih cevi: bolje sagorevanje i manja potrošnja!  Velika gornja vrata kotla kao i samo ložište posebno prilagođeni za loženje cepanicama drveta. Kotao je izrađen od čeličnog lima optimalne debljine čime se garantuje dugi radni vek i otpornost na višim temperaturama. Debljina lima kotlova iznosi 5mm, osim delova manje izloženih termičkim deformacijama koje su debljine 4mm. Regulacija rada kotla pri korišćenju čvrstog goriva je preko regulatora promaje (nije sastavni deo kotla). Sastavni deo kotla čine pepeljara, češalj ložišta, pribor za čišćenje i termometar. Kotao poseduje ugrađen termostat pumpe. Ispitivanje kotla je izvršeno na pritisku od 6 bara.

 

Model

    Snaga

 Cena


Kotao TKU3

 20kw

79.466,00


Kotao TKU3

 25kw 82.754,00

Kotao TKU3

 30kw 89.330,00

Kotao TKU3

 35kw 94.262,00

Kotao TKU3

 40kw 101.935,00

Kotao TKU3

 50kw 111.251,00

* Garancija 5 godina.

 


 Mareli Calisto

ABC Vesta
 

Mareli Calisto je kombinovani čelični kotao na čvrsto gorivo. Prilagođen je za korišćenje peleta uz dodatak gorionika na pelet. Uz kotao isporučuju se dvoje vrata čime se omogućuje brzo i lako prelaženje sa jedne vrste goriva na drugu, odnosno sa drva na pelet i obrnuto. Regulator promaje je uračunat u cenu kotla.

 

Model

Snaga

 Cena


Kotao Mareli Calisto

24kw

80.600,00


Kotao Mareli Calisto

35kw

88.070,00

Kotao Mareli Calisto

48kw

115.000,00

 

 

*Garancija 2 godine.

   

Burnit

ABC Vesta
 

BURNIT čelični kotlovi na čvrsto gorivo (drva i ugalj) sa mogućnošću ugradnje gorionika na pelet. Otvor za gorionik sa posebno izrađenim prirubnicama se nalazi na donjim vratima na kojima se montira BURNIT gorionik za pelet. Kotao je izrađen od kotlovskog čelika debljine 5 mm u komori za sagorevanje i 4 mm na hladnoj strani. Ložište ima veliku površinu za prenos toplote, velika vrata i ložište je velikih dimenzija omogućava lako loženje (cepanice dužine do 50cm). Ložište poseduje i dodatnu metalnu zaštitnu rešetku koja štiti vodeni rost od oštećenja i vatre. Sagorevanje kontroliše termostatski regulator promaje, potpuno mehanički uređaj koji obezbeđuje krajnju pouzdanost. Na taj način, se kontroliše dotok vazduha u komoru za sagorevanje, čime se postiže optimalni režim rada kotla.

 

Model

 Cena

 

Kotao Burnit WB 20kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

EXTRA CENA

na poziv!


Kotao Burnit WB 25kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao Burnit WB 30kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao Burnit WB 40kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao Burnit WB 50kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao Burnit WB 70kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao Burnit WB 90kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)


  *Garancija 5 godina


Centrometal

EKO CK P

 centrometal

 

ABC Vesta

 

 

Čelični toplovodni kotao snage od 14 do 90kw predviđen je za loženje na čvrsto gorivo sa mogućnošću prelaska na pelet. Namenjeni su grejanju od najmanjih pa do velikih objekata. Niz proverenih tehničkih rešenja čini ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu. Ekološki je prihvatljiv jer postiže niske sadržaje štetnih sastojaka u izlaznim dimnim elementima. 

 

Model

 Cena


Kotao EKO CK P 14kw

   Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao EKO CK P 20kw

  Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao EKO CK P 25kw

  Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao EKO CK P 30kw

  Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao EKO CK P 35kw   Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao EKO CK P 40kw   Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao EKO CK P 50kw   Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 

*U skladu sa normama EN 303-5 i EN 304, ISO 9001:2008

** Garancija 2 godine.


 Radijator Kraljevo

Serija K

 

rk-k 

ABC Vesta

 

 

Radijator Kraljevo je čelični kotao namenjen za čvrsto gorivo(drva i ugalj). Postoje modeli K, C i FK. K je trajnožareći kotao sa kosim ložištem. C je kombinovani toplovodni kotao. Viskok stepen iskorišćenja. Model FK je trajnožareći kotao sa ventilatorom.

Kotlovi serije K

Izrađuju se u serijama od 18 do 80kW. Za njihovu izgradnju koriste se limovi 4 i 5 mm u kotlovskom kvalitetu C1204 JUS standard odnosno Hll po DIN standardu. Kotlovi serije K imaju tzv. donje sagorevanje, pa su izrazito trajnožarajući. U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od samotnog temperaturski akomulirajućeg materijala. One se zagrevaju na temperaturu koja je dovoljna da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima.

 

Model

 Cena


Kotao K 18s

Provereno najjeftinije - pozvati (%)


Kotao K 25s

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao K 33s

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao K 40s

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao K 50s

 Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao K 65s

 Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 *Garancija 5 godina sa obaveznom ugradnjom mešačkog ventila.


Radijator Kraljevo

 Serija C

rk-c

 

ABC Vesta
 

Izrađeni su od kotlovskog lima kvaliteta C1204 debljine 4 i 5mm i proizvode se u nazivnim snagama od 25 do 50 kW. Ova konstrukcija ima tzv. gornje sagorevanje, Najviše stepene iskorišćenja ostvaruju se ugljem, drvenim otpadom, biomasom, međutim pokazalo se da je iskorišćenje gotovo isto kada se kao ogrev koristi drvo tako da je ova karakteristika univerzalnosti ogreva izdvojila C kotao u proizvodnom programu.

 

Model

 Cena


Kotao C 25

Provereno najjeftinije - pozvati (%)


Kotao C 33

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao C 40

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao C 50

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 

 *Garancija 5 godina, uz obaveznu ugradnju mešačkog ventila.


 Radijator Kraljevo
Serija FK

 

rk-fk

ABC Vesta

 

    

Po konstrukciji to su trajnožareći kotlovi koji poseduju ventilator smešten sa zadnje strane kotla, ali se primarni vazduh kanalima dovodi napred, ispod ložišnog rosta. Takođe na gornjim vratima postoje dovodi za sekundarni vazduh koji osim funkcije sagorevanja sprečava pojavu izlaska dima. Veoma visok stepen iskorišćenja (blizu 90%) omogućen potpunim sagorevanjem koje obezbedjuje ventilator, naročito pogodan za sve vrste ugljeva, ugljene prašine, peleta i biomase. Takođe zbog rada ventilatora brže je postizanje radne temperature i gotovo je nemoguće da dođe do gašenja vatre tokom rada.

 

Model

 Cena


Kotao FK1 (15-23kw)

Provereno najjeftinije - pozvati (%)


Kotao FK2 (25-33kw)

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao FK3 (33-40kw)

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Kotao FK4 (40-50kw)

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 

*Garancija 5 godina, uz obaveznu ugradnju mešačkog ventila.


 Megal

Megal TKM

 

tkm

 

ABC Vesta
 

Kotao Megal Bujanovac je čelični kotlovi namenjeni za čvrsto gorivo(drva i ugalj). Na raspolaganju su kotlovi serije MVS (sa ravnim ložištem) i TKM (sa kosim ložištem).

MVS serija kotlova Megal podrazumeva toplovodni kotao gde se sagorevanje vrši odozdo naviše, Sa oblikom ložišta pogodnim i za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva ovaj kotao dobija univerzalnost u eksploataciji kao svoju osnovnu osobinu. 

Model

 Cena


Kotao TKM 18kw

84.785,00


Kotao TKM 25kw

93.863,00

Kotao TKM 32kw

99.655,00

Kotao TKM 40kw

115.106,00

Kotao TKM 50kw 136.723,00 

* Garancija 5 godina.


Megal MVS 

 mvs-novi-megal

ABC Vesta
 

TKM serija kotlova Megal jeste serija trajnožarećih kotlova namenjenih za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom.

 

Model

 Cena


Kotao MVS 25kw

83.686,00


Kotao MVS 30kw

86.188,00

Kotao MVS 35kw

88.014,00

Kotao TKM 40kw

94.958,00

Kotao TKM 50kw 103.409,00 

* Garancija 5 godina.


 

Megal TKM Specijal

 megal-specijal

ABC Vesta
 

TKM Specijal namenjen je za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm, drvima, peletom i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom. Osim visokog stepena iskorišćenja energije goriva kotao tipa TKM Specijal poseduje i konstruktivne osobine koje garantuju vrhunski kvalitet i dugi vek kotla.

 

Model

 Cena


Kotao TKM Specijal 25kw

77.908,00


Kotao TKM Specijal 32kw

89.499,00

Kotao TKM Specijal 40kw

101.814,00

* Garancija 5 godina.


ŠUKOM

Šukom plam 

sukom

 

 

Šukomplam ima raspon snage od 20 do 80 kW. Namenjeni su za čvrsto gorivo. Ložište je tropromajno. Kotao ima odličnu razmenu toplote i minimalne gubitke u dimnim gasovima. Vrlo jednostavno loženje i čišćenje kotla.

 

Model

 Cena


Šukomplam 25kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 30kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 40kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 Šukomplam 50kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 

 

 

 


Šukom plam Multi

sukom-multi

 

 

Šukomplam multi kombinovani trajnožareći kotao. Ima ugrađene tri promaje. Šukomplam multi su specijalizvani kotlovi namenjeni za grejanje pomoću više vrsta goriva. Jednostavnom ugradnjom gorionika na donjim vratima dobija se mogućnost grejanja na više vrsta goriva. Prilikom ugradnje gorionika unutar kotla ubacuju se turbulatori čime se povećava stepen iskorišćenja kotla do 90%.

 

Model

 Cena


Šukomplam Multi 25kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam Multi 30kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam Multi 40kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 Šukomplam Multi 50kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 

 


 Šukomplam

100kw - 2MW

sukom-100-2-5

 

Šukomplam mega su prvenstveno namenjeni spaljivanju raznog drvenog otpada. Tropromajni kotlovi sa visokim stepenom iskorišćenja. Namenjeni su zahtevima za velikom snagom kotlova.

Model

 Cena


Šukomplam 100kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 125kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 150kw

Provereno najjeftinije - pozvati (%)

 Šukomplam 175kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 200kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 250kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 300kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 350kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 400kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 500kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 750kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)

Šukomplam 1000kw Provereno najjeftinije - pozvati (%)