Regulaciona Oprema

 Merno regulaciona oprema obuhvata veliki izbor sobnih termostata i pratećeg materijala za održavanje i rad sistema centralnog grejanja. Veliki izbor merno regulacione opreme po povoljnim cenama.

 

 


Automatsko odzračno lonče

odzracno lonce
ŠIFRA MODEL
CENA
0002293

Automatsko odzračno lonče bez np 1/2" Caleffi 

767,00-5.png

0002322

Nepovratni ventil za lonče 1/2"-3/8" Caleffi

255,00-5.png

0001124

Automatsko odz. lonče Caleffi sa np 3/8"

1.178,00-5.png

0006551

Automatsko odz. lonče Caleffi sa np 1/2"

1.224,00-5.png

 0005697

Automatsko odz. lonče Caleffi EK 1/2"

1.815,00-5.png
0005616

Odzračno lonče sa np ventilom 3/8" ms

769,00-5.png

 0005609

Odzračno lonče sa np ventilom 1/2" ch

822,00-5.png

0006265

Odzračno lonče sa np ventil 1/2 NERO

668,00-5.png

0014458

Odzračno lonce bez np vent. ek 1/2 ITAP

566,00-5.png

U svim sistemima centralnog grejanja ,tokom rada, dolazi do skupljanja gasova i pare koja se mora ispustiti iz sistema, jer u suprotnom moze izazvati poremecaje u radu sistema. Neki od poremecaja su pojava buke u sistemu, problemi u cirkulisanju vode u sistemu, stvaranje vazdusnih cepova, pojava korozije i smanjenje radnog veka instalacije. Kako bi sprecili navedene pojave treba ugraditi automatsko odzracno lonce.

 


Sigurnosni ventili

Sigurnosni ventil
ŠIFRA MODEL
CENA
0011402 Sig. ventil za posudu 1/2" sn/un
469,00-5.png
0001555 Sig. ventil za posudu 3/4" un
679,00-5.png
0002124 Sig. ventil 1/2" 3b Caleffi sn 892,00-5.png
0011587 Sig.ventil 1/2 Caleffi un 791,00-5.png
 0000079 Sig. ventil 1/2 6b solar Caleffi 2.226,00-5.png

 Sigurnosni ventili regulišu pritisak ekspanzione posude.


Regulator promaje
ŠIFRA MODEL CENA
0005517 Regulator promaje 3/4 regulus 2.997,00-5.png
0005524 Regulator promaje 3/4 regulus duži 3.670,00-5.png
0000378 Regulator promaje 3/4 caleffi 4.651,00-5.png

 

Merno regulaciona oprema obuhvata veliki izbor pratećeg materijala za održavanje i rad sistema centralnog grejanja. Veliki izbor merno regulacione opreme po povoljnim cenama.cekan 


Manometri i termomanometri
Manometri i termomanometri
ŠIFRA MODEL
CENA

0000598

Manometar 0-6b

462,00-5.png

0001935

Manometar 0-10b

515,00-5.png

0000604

Manometar 0-16b

515,00-5.png

0001236

Termomanometar

921,00-5.png

 0001243

Termometar 0-120

541,00-5.png

 0062244

Termometar nalegajuci 0-120

730,00-5.png

0006263 

Termomanometar NERO

720,00-5.png

Merno regulaciona oprema obuhvata veliki izbor pratećeg materijala za održavanje i rad sistema centralnog grejanja. Veliki izbor merno regulacione opreme po povoljnim cenama.


Termostat cevni nalegajuci

Termostat cevni nalegajuci
ŠIFRA

MODEL

CENA
0001250

Termostat cevni nalegajuci narandžasti

1.143,00-5.png
0001274

Termostat cevni nalegajuci plavi Artermo

1.659,00-5.png
0000173

Termostat cevni plavi Artermo sa oprugom

1.660,00-5.png

Merno regulaciona oprema obuhvata veliki izbor pratećeg materijala za održavanje i rad sistema centralnog grejanja. Veliki izbor merno regulacione opreme po povoljnim cenama.cekan


Termička zaštita kotla

Termicka zastita
ŠIFRA

MODEL

CENA
0060615

Termička zaštita kotla Bauher

5.437,00 -5.png
0009774

Termička zaštita kotla Caleffi jednocevni 3/4

10.972,00 -5.png
0009775

Termička zaštita kotla Caleffi dvocevni 1/2

24.966,00 -5.png

Merno regulaciona oprema obuhvata veliki izbor pratećeg materijala za održavanje i rad sistema centralnog grejanja. Veliki izbor merno regulacione opreme po povoljnim cenama.

 


Automatska dopuna sistema

automatska dopuna sistema
ŠIFRA MODEL
CENA
0001286

Aut. dopuna sistema 1/2 sa man. Icma

4.076,00 -5.png

Merno regulaciona oprema obuhvata veliki izbor pratećeg materijala za održavanje i rad sistema centralnog grejanja. Veliki izbor merno regulacione opreme po povoljnim cenama.