Zašto se grejati na pelet?

Grejanje na pelet

Grejanje na pelet postaje predmet sve većeg interesovanja. Kotlovi i kamini na pelet imaju višestruke prednosti u odnosu na druge vrste goriva. Na primer, u odnosu na kotlove ne čvrsto gorivo mogu više raditi, nekada čak i ceo dan u zavisnosti od kapaciteta spremnika ali i Vaših potreba. Jedna tona peleta menja oko 3,5 metara drva. Ono što je takođe karakteristično jeste da se kotlovi i kamini na pelet mogu programirati tako da se u toku dana sami pokreću u skladu sa definisanim zahtevima. Kako bi se povećale uštede u grejanju, preporučuje se da se prilikom instalacije kotlova i kamina na pelet instaliraju i akumulatori toplote koji dodatno doprinose uštedi ogrevnog materijala i sprečavaju često paljenje gorionika.

Što se potrošnje tiče, to je ujedno i pitanje koje kupce ovih kotlova najviše interesuje. Potrošnja zavisi od više faktora kao što su veličina prostora koja se greje, izolacija objekta, stolarija, temperature koja se želi postići. Svaki kotao ili kamin na pelet ima više snaga rada. Tako na primer, peć od 20KW u najnižem režimu rada potroši 1,5kg peleta a u najvišem režimu potroši oko 4,5kg peleta za 1 sat. Orijentaciono, prosečno, za sezonu grejanja potrebno je 15kg peleta po 1m3 prostora grejanja. Tako, primera radi za prostor koji se greje od 100m2 normalne visine prostorija od 2,7 m potrebno je: 100m2 x 2,7m = 270m3 x 15kg/m3 = 4050kg peleta za sezonu grejanja.

Da bi pelet bio maksimalno efikasan, potrebno je čuvati ga na suvom mestu pri temperaturi od 10 do 25ºC. Specifično je da ako pelet čuvate na visokim tempertaturama, može početi da se raspada.