Alfa Plam Nagradna Igra

Alfa Plam

U periodu od 05.10. do 05.11.2018. ili do isteka zaliha, kompanija Alfa-Plam organizuje poklon akciju za krajnje potrošače. Pravo učešća imaju svi građani  Republike Srbije koji u navedenom periodu kupe proizvode kompanije Alfa-Plam na koje se akcija odnosi. Akcija se odnosi na sledeće proizvode: Alfa 70/90 Termo, Alfa 70/90 Favorit, Alfa 70/90 Dominant, Alfa 70/90 Donna kao i za celokupni asortiman proizvoda na pelet.

Kupovinom navedenih artikala u periodu trajanja akcije krajnji potrošač stiče pravo učešća u akciji.

Svaki kupac štednjaka Alfa 70/90 Termo, Alfa 70/90 Favorit, Alfa 70/90 Dominant, Alfa 70/90 Donna stiče pravo na jedan set dimovodnih cevi u boji proizvoda. Set dimovodnih cevi sadrži sledeće elemente: cev dužine 1m, cev dužine 0,5m i dve krivine.
Svaki kupac bilo kog proizvoda na pelet iz asortimana kompanije Alfa-Plam na poklon dobija usisivač za pepeo.

Kako bi ostvarili pravo na poklon, krajnji kupci su dužni da kopiju fiskalnog računa sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG, broj kontakt  telefona) pošalju najkasnije do 10.11.2018. godine na adresu: Alfa Plam AD, ul. Radnička 1, 17500 Vranje, sa naznakom „Za učešće u akciji Alfa-Plam poklanja“ ili skenirano na e-mail: alfaplampoklanja@alfaplam.rs  
NAPOMENA: Kako bi krajnji kupac ostvario pravo na poklon, na fiskalnom računu mora biti jasno naveden model proizvoda za koji je taj račun izdat. Prilikom slanja kopije fiskalnog isečka potrebno je naglasiti boju štednjaka na čvrsto gorivo. Jedan fiskalni račun se može poslati samo jednom. U slučaju višestrukog ponavljanja istog  fiskalnog računa (praćenje na osnovu broja fiskalnog isečka) poklon dobija učesnik koji je prvi poslao navedeni račun.

Distribucija poklona biće vršena na nedeljnom nivou u periodu trajanja akcije a najkasnije zaključno sa 30.11.2018. godine. Fiskalni računi koji ne sadrže potrebne podatke (model proizvoda) kao i oni koji nisu izdati u periodu akcije neće biti uzeti u razmatranje.

Učestvovanjem u akciji učesnik daje pravo organizatoru da prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, prezime, adresu, JMBG i telefon). Ovako prikupljeni podaci biće korišćeni u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, isključivo u svrhu sprovođenja akcije i za vreme koje je potrebno za potpuno sprovođenje. Učesnik akcije može u svakom trenutku tražiti pristup svojim podacima, njihovu izmenu i dopunu ili brisanje odnosno opoziv saglasnosti za njihovu obradu. U slučaju opoziva saglasnosti za obradu, učesnik gubi pravo na učešće u akciji.